Jesteśmy na ...

Allegro - swiatzlotasklep

swiatzlotasklep
Zamów Newsletter

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach i ważnych wydarzeniach w Naszym sklepie podaj:


 

Logo Świat Złota

REGULAMIN obowiązujący od 25.05.2018 roku.

Szanowni Klienci, 

z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Ustawa o ochronie danych osobowych RODO. W związku z tym, niektóre z zapisów znajdujące się w Regulaminie zakupów swiatzlotasklep.pl ulegną zmianie.

1. REJESTRACJA I ZAKUP

 1. Firma oświadcza, że wszystkie prezentowane na jej stronie wyroby jubilerskie są jej własnością i są wystawione do sprzedaży w cenach detalicznych podanych na stronie www.swiatzlotasklep.pl 

 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży obowiązującym na stronie www.swiatzlotasklep.pl i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 3. Sprzedaż Towaru następuje na podstawie prawidłowego zrealizowanego zamówienia i dokonania płatności za pomocą dopuszczonych przez Sprzedającego form płatności.

 4. Dostawa Towaru następuje za pomocą:

   DHL - firmy kurierskiej

  po kosztach podanych w opisie, w dziale FAQ

 5. Ryzyko utraty lub uszkodzebnia Towaru, przechodzi na Klienta z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki.

 6. Firma uwalnia się od odpowiedzialności za utracony Towar po wydaniu go specjalistycznej firmie pocztowej.

 7. Firma oświadcza, że w przypadku braku dostępności Towaru w jej magazynach, o tym fakcie bezzwłocznie powiadomi Klienta, proponując inny Towar o zbliżonych parametrach lub zwrot pobranych należności. Ilość dostępnego Towaru wystawionego na witrynie www.swiatzlotasklep.pl jest pokazana w formie graficznej informującej o dostępności Towaru, co nie oznacza jednak, że jest dostępna jego pełna rozmiarówka (dotyczy to przede wszystkim pierścionków i obrączek).
  Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddaja jej rzeczywistej wielkości i koloru - maja jedynie charakter informacyjny.

 8. Klient planując zakup za pośrednictwem E–sklepu www.swiatzlotasklep.pl musi dokonać rejestracji w sklepie, dokonać aktywacji konta i zalogować się wprowadzając swój adres emailowy i hasło, podane przy rejestracji.

 9. Klient dokonuje zakupu, po uprzednim wyborze ewentualnych atrybutów wybieralnych dla Klienta, poprzez wybór ikony "Kup teraz" i przechodzi do etapu wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Na tym etapie ma również możliwość wyboru ilości sztuk zamawianego Towaru, wraz ze szczegółowymi informacjami o kosztach. Następnie poprzez ikonę "Zamawiam" akceptuje poprzednie inforamcje i wybory, przechodząc do etapu z podsumowaniem zakupu. Tu też ma możliwość podania dodatkowych uwag dla obsługi Sklepu, w tym przede wszystkim opcjonalnego GRAWERU. Aby dokonać ostatecznego zakupu, potwierdza wyborem ikony "Potwierdzam zamówienie".

 10. Po zakończeniu etapu zakupu, Klient otrzyma informację zwrotną o ilości i wartości zamówionego Towaru i ewentualnych wybranych formach płatności.

 11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili realizacji zamówienia.

 12. Nie ma możliwości zmiany lub cofnięcia zamówneinia przez Klienta, w przypadku zakupu Towarów dokonywanych na indywidualne zamównienie.

 13. Klient po dokonaniu zamówienia dokonuje płatności za zamówiony Towar w sposób dopuszczony przez Firmę.

 14. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje informację o zakończeniu transakcji i przewidywanym terminie dostawy towaru (zgodnie z wybraną opcją przesyłki).

 15. Administratorem danych osobowych jest Firma Jubilersko - Handlowa ŚWIAT ZŁOTA s.c. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności.  Z klauzulą informacyjną Klient może się zapoznać przy rejestracji lub w Polityce Prywatności.

§ 2. CENA I PŁATNOŚCI

 1. Wysokość cen prezentowana w E-sklepie jest ostateczna i nie podlega negocjacji. Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana na stronie internetowej cena jest wynikiem oczywistej pomyłki, uległa zmianie w wyniku ataku hackerskiego lub innego działania, którego przewidzenie nie było możliwe w trakcie formułowania niniejszego regulaminu.  Cena Towaru obejmuje koszty jego przesyłki z wyjątkiem sytuacji, gdy zakupiony Towar przesyłany jest w formie "za pobraniem".

 2. Klient ma prawo do wyboru z następujących form płatności:

  a. DHL - "Za pobraniem"

  b. PayU.pl - Przelew bankowy

  c. PayU.pl - Karta kredytowa

  d. PayU.pl - Przekaz pocztowy

 3. W przypadku płatności realizowanych przy wykorzystaniu karty płatniczej Klient oświadcza, iż został poinformowany, że sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie do transakcji karty płatniczej Klienta przez osobę nieuprawnioną.

 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar lub uiszczenie przedpłaty w wysokości 20% wartości produktu, przy wyborze formy "za pobraniem".

 5. Firma dostarcza Klientowi zakupiony przez niego Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia i zastępuje umowę pisemną w rozumieniu przepisów cywilnych.

§ 3. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy prawo wynikające z przepisów o odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową.

 2. Wszelkie reklamacje winny być przesyłane pisemnie na adres pocztowy: F.J.H. "Świat Złota" s.c.  W.Siterlet, M.Sekutowska ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa. Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni , liczonymi od dnia otrzymania przesyłki reklamacyjnej od Klienta, ustosunkuje się do złożonej reklamacji, o czym powiadomi Klienta pisemnie lub mailowo.

 3. Zwrot wpłaconej sumy za Towar, jest ponoszony przez Firmę Jubilersko_Handlową Świat Złotas.c.


§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
        
         
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Firma Jubilersko-Handlowa Świat Złota s.c. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, tel 501-481-340, adres e-mail: administrator@swiatzlotasklep.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczy tylko i wyłącznie Klientów indywidualnych. Klient proszący o wystawienie faktury VAT staje się automatycznie Klientem instytucjonalnym.UWAGA! Obrączki ślubne, wyroby realizowane na specjalne zamówienie oraz cała biżuteria grawerowana, nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 10 pkt. 4 ustawy dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów.

 6. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje mu wówczas, gdy dostarczony do niego Towar nie był używany i zabezpieczenie w postaci metki, nie zostało usunięte.

 7. Zakupiony Towar w sklepie internetowym www.swiatzlotasklep.plw momencie odbioru osobistego w jednym z Naszych salonów "Świat Złota", skutkuje uznaniem, iż nie ma rezygnacji z towaru.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiemdodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostarczenia droższego od oferownego przez nas), niezwłocznie, a w każdym razie nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej , chyba że wyraznie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.  W kazdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

 9. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres  Firma Jubilersko- Handlowa Świat Złota s.c. W. Siterlet, M Sekutowska ,02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 16, niezwłocznie, a w każdym razie nie pózniej, niż 14 dni ,od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy .

 10. Odpowiadają Państwo tylko zazmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Domena internetowa pod nazwą www.swiatzlotasklep.pl dzięki której Klient może składać zamówienia dotyczące oferowanego towaru jest własnością intelektualną i prawną F.J.H. "Świat Złota" s.c.  W.Siterlet, M.Sekutowska.

 2. Firma oświadcza, że jest zarejestrowana przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 506711 i działa pod adresem pocztowym ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa; NIP: 522 299 19 10

 3. Firma informuje również, że prowadzi salony sprzedaży pod nazwą "Świat Złota"

 4. Użyte w szacie graficznej znaki, fotografie, katalogi, prezentacje, opisy oraz nazwy własne są własnością Firmy i podlegają ochronie prawnej. Używanie ich oraz kopiowanie do dalszego wykorzystania jest prawnie zabronione.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia, a aktualni Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani z wyprzedzeniem.

Słownik terminów:

Klient – zarejestrowany w serwisie internetowym, którego zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

Login – identyfikator Klienta, w postaci własnego adresu e-mail, którym strony posługują się w celu realizacji transakcji,

Hasło – ciąg unikalnych cyfr i znaków (min. 8; słownie - osiem) wybrany przez Klienta podczas pierwszej rejestracji. Hasło ma charakter poufny i jest znane tylko i wyłącznie Klientowi. Ujawnienie go przez Klienta osobom trzecim odbywa się na ryzyko Klienta,

Czas dostawy – maksymalny czas dostawy liczony tylko i wyłącznie według dni roboczych od daty prawidłowo zrealizowanego zamówienia i dokonania płatności,

Towar – prezentowane w serwisie wyroby jubilerskie,

E-sklep – witryna internetowa, na której prezentowane są wystawione do sprzedaży towary,

Firma – F.J.H. "Świat Złota" s.c.  W.Siterlet, M.Sekutowska ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa.

Wydrukuj

Zaloguj się
Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wysyłka

Kurier DHL

 DHL

"za pobraniem"

Koszt 25,00 zł

(przedpłata 20% wartości)

 

Kurier DHL

DHL

Gratis !

Płatność
PayU

Współpraca

Współpraca

Kliknij powyżej i dowiedz się więcej ...

Twoje bezpieczeństwo
PositiveSSL
 
Certyfikat bezpieczeństwa
Twoich danych
Społeczność
Facebook - swiatzlota

 

Copyright © 2011-2012 Świat Złota. All rights reserved.

Premium SSL Certificate